Köp Zelleta (Zarelle) online

Zelleta (Zarelle) är ett östrogenfritt piller som marknadsförs av Morningside Healthcare, ett brittiskt laboratorium. Den är baserad på en syntetisk form av progesteron, det förhindrar risken för befruktning. Zelleta (Zarelle) är ett preventivmedel som utvecklats av läkemedelsföretaget Morningside Healthcare.

köp Zelleta

Det består av ett enda progestinhormon (desogestrel) som tillhör mikropillfamiljen och innehåller ingen kemisk version av östrogen, vilket gör det idealiskt för personer som är känsliga för östrogensymtom eller som inte kan hantera blandade tabletter. Det kan också rekommenderas för ammande mödrar eftersom det inte minskar konsistensen av bröstmjölk.

Zelleta, ett säkert preventivmedel, syftar till att eliminera möjligheten till befruktning och erbjuder möjligheten att ha avslappnad sex utan risk för graviditet. Det skyddar dock inte mot sexuellt överförbara sjukdomar. Eftersom den innehåller Zelleta (Zarelle) Desogestrel kan det hämma mognaden av ett ägg och minska sannolikheten för menstruation. Genom att tunna flödet och kontrollera de hormoner som orsakar humörförändringar kan övervakningscykler bättre kontrollera akne och minska effekterna av PMS.

Lättare cykler kommer också att vara fördelaktiga för kvinnor med symtom på endometrios och polycystiskt ovariesyndrom när volymen av frigjort endometrium minskar. Dosen av desogestrel är tillräckligt hög för de flesta patienter för att undvika dagliga intervaller, vilket gör det till en verklig fördel för kvinnor med menstruationscykelproblem och långvariga menstruationsrelaterade sjukdomar.

 Klicka här för att köpa Zelleta (Zarelle) online

* Vi rekommenderar att du köper Zelleta (Zarelle) online via detta licensierade apotek, du ser till att du får det bästa priset på marknaden samt ett gratis recept.

Dosering av Zelleta


Zelleta (Zarelle) tabletter innehåller 75 mikrogram syntetiskt Desogestrel progesteron. För att förhindra graviditet och kontrollcykler ska du bara ta ett piller per dag. För mat eller vatten måste du ta Zelleta (Zarelle) eller svälja det bokstavligen utan att dricka; tabletterna är tillräckligt små för att sväljas utan svårighet. Tugga inte eller bryt inte Zelleta (Zarelle) eftersom du inte får maximal dos och detta kommer att minska dess effektivitet.

Zelleta (Zarelle) användning

För en sju dagars paus ges det kombinerade p-piller i 21 dagar, eller sju placebotabletter, men minipiller som Zelleta (Zarelle) tas utan paus. När man tar ett piller som en del av sin dagliga rutin kan kvinnor som är mycket aktiva eller har problem med att komma ihåg nästa grupp kombinerade piller koppla av med Zelleta.

Det kan vara till hjälp att ta p-piller i en tid när du inte har bråttom, så för att upprätthålla en konstant tillförsel av hormoner, bör Zelleta (Zarelle) tas vid samma tid varje dag om du vill ta det. I en flaska vatten kan piller tas till slutet av dagen och bipacksedeln kommer att ge dig råd om alla steg som ska följas så att läkemedlets effektivitet inte äventyras.

Det är tillrådligt att starta det den första dagen i din cykel för att göra medicinen mer optimal, oavsett om du precis har blivit gravid eller byter ut p-piller. Kontrollera om det finns sådana fall i medicinska journaler för att se om du kan börja behandlingen. Du kan återuppta din tid i ett annat skede, men se till att du använder barriärpreventiva medel och Zelleta (Zarelle) i sju dagar.

Läs mer

Zelletas verkningsmekanism


Detta minipiller är utformat för att förhindra graviditet på tre sätt:

 • Desogestrel verkar främst genom att blockera frisättningen av ett ägg varje månad från äggstockarna (ägglossningen).
 • Det ökar tjockleken på normalt slem i livmodern, vilket gör det svårare för spermier att komma in i livmodern från slidan.
 • Förtunnning av slemhinnan i livmodern (endometrium), vilket gör det omöjligt att införa ett framgångsrikt befruktat ägg i livmodern.
Zelleta-operation

Naturligtvis reagerar kroppen på inflödet av könshormoner som informerar äggstockarna om att det är dags att släppa ett ägg och förbereda livmoderns foder för befruktning. Hormonerna innebär ofta att tiden för befruktning har gått och stimulerar frisättningen av livmoderslemhinnan som en period. Denna mekanism modifieras av Zelleta (Zarelle) så att kroppen reagerar på det desogestrel du tar regelbundet och kontrollerar menstruationscykeln för att tillfälligt undertrycka reproduktionen.

Genom att öka tjockleken på cervikal slem förhindrar doseringen av desogestrel i Zelleta (Zarelle) befruktning, så att spermier inte kommer in i livmodern för att befrukta embryot. Det tunnar också slemhinnan i buken så att ett embryo inte sätts in. Dessutom kan den högre dosen progesteron hos vissa kvinnor förhindra att äggstockarna släpper ut ägg.

Utan användning av östrogen ger Zelleta (Zarelle) effektiv preventivmedel och kontroll av menstruation varje dag. Detta aktiva medel ökar också tjockleken på vaginal slem, vilket förhindrar att spermier passerar in i livmodern. Det är viktigt att komma ihåg att Zelleta (Zarelle) i de flesta andra mikropiller innehåller en tillräcklig mängd desogestrel som inte finns. Denna lämpliga nivå av progesteronhormoner hjälper till att sakta ner ägglossningen och därmed fostrets utveckling.

 Köp Zelleta (Zarelle) till bästa pris

* Med detta giltiga recept kan du köpa Zelleta (Zarelle) inom 24 timmar och få det hemma!

Köp Zelleta (Zarelle) på apoteket?


Att köpa Zelleta (Zarelle) online på en digital portal är möjlig. Du kan dock stöta på «Billiga Zelleta (Zarelle) online». Om du inte är säker på vad du letar efter är det ofta en förfalskad produkt och kan därför hota ditt välbefinnande. Köp Zelleta (Zarelle) från ett godkänt onlineapotek, med ackrediterade läkare, för att förhindra risker i samband med dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Zelleta (Zarelle) på denna webbplats!

# Zelleta
LEVERERAD AV Morningside Healthcare
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset är 51,79 €.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Officiell Zelleta-webbplats

Risker, faror och biverkningar av Zelleta


Liksom andra mediciner kan Zelleta-piller ha biverkningar. När du använder Zelleta (Zarelle) kan vaginal blödning uppträda oregelbundet, som liknar en svag menstruation och kräver hygieniskt skydd. Det är också möjligt att du aldrig kan få blödning. Oregelbunden blödning är inte ett symptom på Zelletas minskade preventivmedel. Men kontakta din läkare om blödningen är svår eller kontinuerlig.

Zelleta-komposition

Zelleta-användare har rapporterat följande biverkningar:

 • Frekvent (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): humörsvängningar, deprimerat humör, minskad sexuell aptit (libido), huvudvärk, illamående, akne, bröstsmärtor, onormal eller frånvarande menstruation, viktökning.
 • Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): vaginal inflammation, irritation på grund av kontaktlinsanvändning, kräkningar, håravfall, smärtsamma cykler, cystor på äggstockarna, utmattning.
 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Biverkningar i huden inkluderar utslag, nässelfeber, lila och smärtsamma stötar (erythema nodosum).

Förutom dessa biverkningar kan urladdning förekomma.

Om du utvecklar tecken på angioödem, som svullnad i pannan, läpparna eller halsen, sväljsvårigheter eller nässelfeber och andningssvårigheter, sök omedelbart läkare.

Vad är Zelletas kontraindikationer?

För alla kvinnor är Zelleta (Zarelle) inte perfekt. Vänligen informera läkaren om eventuella hälsoproblem eller problem du har eller har haft tidigare.

Zelleta-komposition

Du behöver inte köpa billig Zelleta (Zarelle) online om du presenterar en eller flera av följande artiklar:

 • Du är allergisk mot ingredienserna
 • Har du haft blodpropp eller trombos?
 • Du har leversjukdom, inklusive gulsot.
 • Oförklarlig vaginal blödning
 • Sexhormonreaktiva cancerformer, såsom bröstcancer

Om du har diabetes, dricker och är över 35 år, är överviktig eller överviktig, lider av epilepsi, högt blodtryck eller kolera, kanske du kan köpa Zelleta (Zarelle) online, kommer läkaren att berätta för dig.

Interaktioner med andra läkemedel

Zelleta (Zarelle) mikropiller kan störa och avbryta sin antigraviditetsaktivitet med läkemedel som antiepileptika, antituberkulosläkemedel, antivirala medel, kol, johannesört, rifampicin och rifabutin. Det är därför de aldrig kan ges samtidigt som detta piller. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar andra receptbelagda läkemedel eller receptfria läkemedel.

Läs mer

Zelleta: Vanliga frågor


Zelleta (Zarelle) 75mcg desogestrel

 • För 3 månaders behandling är priset 51,79 €.
Ja, det är inte kontraindicerat att dricka alkohol.
Förvara den på en säker och torr plats vid rumstemperatur. Förvara den utom räckhåll för barn och direkta ljuskällor.
Detta läkemedel innehåller följande ingredienser: desogestrel, laktosanhydrat, stearinsyra.
Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Ja, körning är tillåten. Kör dock inte om du märker några biverkningar som kan påverka din körning.
Nej, du kan inte ta p-piller om du är gravid. Ett undantag kan göras om du ammar, men det är absolut nödvändigt att du diskuterar detta med din läkare.
Du kan köpa Zelleta (Zarelle) online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.